KATEDRA PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE 

SOCJOTERAPIA

STUDIA PODYPLOMOWE


   


Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243

Program kształcenia

 • Teoretyczne podstawy socjoterapii
 • Główne kierunki współczesnej psychoterapii
 • Psychologia dzieci i młodzieży - nowe koncepcje i osiągnięcia
 • Zdrowie psychiczne a zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży
 • Agresja i przemoc we współczesnym świecie
 • Warsztat z zakresu samokontroli
 • Trening interpersonalny
 • Trening samoświadomości
 • Trening twórczości
 • Trening asertywności
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Trening w zakresie prowadzenia grup socjoterapeutycznych
 • Umiejętności psychoedukacyjne
 • Komunikacja interpersoanlna i negocjowanie
 • Mechanizmy radzenia sobie ze stresem
 • Mechanizmy uzależnień u dzieci i młodzieży - profilaktyka 
 • Funkcjonowanie formalnych i nieformalnych grup społecznych
 • Seminarium

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów podyplomowych jest:

 • udział w zajęciach 
 • uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
 • uiszczenia opłaty za studia
 • uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnej pracy podyplomowej