KATEDRA PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE 

SOCJOTERAPIA

STUDIA PODYPLOMOWE


Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Centrum Doskonalenia Kompetencji
pokój 371, piętro III
telefon: 12 662 7480
12 662 6397
12 662 6403
e-mail: podyplomowe@up.krakow.pl
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

dr Agnieszka Lasota
e-mail: agnieszka.lasota@up.krakow.pl
www.lasotaagnieszka.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków