KATEDRA PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE 

SOCJOTERAPIA

STUDIA PODYPLOMOWE

              

Kierownik Studiów Podyplomowych 
dr Agnieszka Lasota

Katedra Psychologii
Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

telefon: 12 662 6229
fax: 12 637 2243

socjoterapia

Pragniemy poinformować, że rozpoczęły się zapisy na kolejną edycję Studiów Podyplomowych na kierunku Socjoterapia, która rozpocznie się październiku 2019 r.

Dokumenty można składać Centrum Doskonalenia Kompetencji, ul. Podchorążych 2, pokój 371, piętro III

Szczegółowy plan zjazdów przewidzianych w pierwszym semestrze dostępny jest w zakładce "Harmonogram".

Studia odbywają się w Krakowie w Katedrze Psychologii UP.

Studia te dają pełne przygotowanie do organizowania grup i prowadzenia samodzielnych zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą ujawniających zaburzenia zachowania, w różnego typu placówkach oświatowych i wychowawczych.

Skierowane są do osób, które chciałyby uzyskać przygotowanie do umiejętności stosowania różnych form socjoterapii wykorzystywanych w rozwiązywaniu sytuacji trudnych dzieci i młodzieży lub / i  udoskonalić swoje umiejętności interpersonalne i psychoedukacyjne w pracy zawodowej. 

Trzysemestralne studia podyplomowe dają nie tylko wiedzę i umiejętności teoretyczne, ale nastawione są głównie na zdobywanie praktycznych umiejętności i kompetencji. Dlatego w dużej mierze program studiów oparty jest na zajęciach o charakterze warsztatowym i treningowym. 

                                                                                        Serdecznie zapraszam

                                                                       Kierownik Studiów Podyplomowych

                                                                                         dr Agnieszka Lasota